• Quyết định 12/2021/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định phạm vi vùng phụ cận đối với công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  30/03/2021

  15/04/2021

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 13/2021/QĐ-UBND

  Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2021

  30/03/2021

  15/04/2021

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 11/2021/QĐ-UBND

  Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật trong công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  30/03/2021

  15/04/2021

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 10/2021/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định việc tiếp nhận, quản lý, hỗ trợ đối tượng là người bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn nhưng không có nơi cư trú ổn định; người là nạn nhân bị mua bán trở về trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tại Trung tâm Bảo trợ Huấn nghệ Cô nhi Biên Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 75/2016/QĐ-UBND ngày 15/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

  24/03/2021

  15/04/2021

  Chưa có hiệu lực

 • Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND

  Quy định mức chi và thời gian được hưởng hỗ trợ phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  12/03/2021

  12/03/2021

 • Nghị quyết 02/2021/NQ-HĐND

  Kéo dài thời gian thực hiện chính sách thu hút, hỗ trợ viên chức, nhân viên ngành y tế tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2017-2020

  12/03/2021

  22/03/2021

 • Quyết định 09/2021/QĐ-UBND

  Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  21/01/2021

  08/02/2021

 • Quyết định 08/2021/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các sở, ban, ngành, các cấp, các lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 12tháng 9 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai

  19/01/2021

  01/02/2021

 • Quyết định 07/2021/QĐ-UBND

  Về việc ban hành Bộ đơn giá khảo sát xây dựng công trình tỉnh Đồng Nai

  18/01/2021

  01/02/2021

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.