• Quyết định 45/2019/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định phân công và phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

  23/12/2019

  01/01/2020

 • Quyết định 44/2019/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tại nguyên và môi trường; khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  20/12/2019

  31/12/2019

 • Quyết định 43/2019/QĐ-UBND

  Bổ sung vào nội dung được sửa đổi tại khoản 9 Điều 1 Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 07/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 19/5/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai

  17/12/2019

  01/01/2020

 • Nghị quyết 185/2019/NQ-HĐND

  quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  06/12/2019

  01/01/2020

 • Nghị quyết 202/2019/NQ-HĐND

  sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 40/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh thông qua Quy hoạch giao thông vận tải đường bộ tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

  06/12/2019

  16/12/2019

 • Nghị quyết 188/2019/NQ-HĐND

  quy định chế độ hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện ma túy ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020

  06/12/2019

  01/01/2020

 • Nghị quyết 204/2019/NQ-HĐND

  quy định chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý được luân chuyển, điều động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  06/12/2019

  01/01/2020

 • Nghị quyết 186/2019/NQ-HĐND

  Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 43/2016NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh về chính sách thu hút, hỗ trợ đối với viên chức, nhân viên ngành y tế trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2017-2020

  06/12/2019

  01/01/2020

 • Nghị quyết 187/2019/NQ-HĐND

  quy định chế độ hỗ trợ đối với đối tượng thuộc hộ nghèo không còn thành viên nào có khả năng lao động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020

  06/12/2019

  01/01/2020

 • Nghị quyết 189/2019/NQ-HĐND

  quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  06/12/2019

  01/01/2020

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.