• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 16/07/2018
  • Ngày hết hiệu lực: 16/12/2019
Lịch sử hiệu lực: Nghị quyết 115/2018/NQ-HĐND
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
06/07/2018 Văn bản được ban hành 115/2018/NQ-HĐND
16/07/2018 Văn bản có hiệu lực 115/2018/NQ-HĐND
17/12/2018 Được sửa đổi 144/2018/NQ-HDND Xem tại đây
16/12/2019 Văn bản hết hiệu lực 115/2018/NQ-HĐND
16/12/2019 Bị thay thế 202/2019/NQ-HĐND
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.