• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 29/08/2018
  • Ngày hết hiệu lực: 05/08/2021
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 34/2018/QĐ-UBND
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
14/08/2018 Văn bản được ban hành 34/2018/QĐ-UBND
29/08/2018 Văn bản có hiệu lực 34/2018/QĐ-UBND
20/02/2020 Bị bãi bỏ 1 phần 1/2020/QĐ-UBND Xem tại đây
05/08/2021 Văn bản hết hiệu lực 34/2018/QĐ-UBND
05/08/2021 Bị thay thế 31/2021/QĐ-UBND
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.