• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 22/05/2006
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 35/2006/QĐ-UBND
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
12/05/2006 Văn bản được ban hành 35/2006/QĐ-UBND
22/05/2006 Văn bản có hiệu lực 35/2006/QĐ-UBND
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.