• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 19/12/2016
  • Ngày hết hiệu lực: 25/09/2019
Sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định về ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 40/2016/QĐ-UBND ngày 22/6/2016 của UBND tỉnh
Số ký hiệu 70/2016/QĐ-UBND Ngày ban hành 24/11/2016
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 19/12/2016
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Kế hoạch - Đầu tư
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Phó Chủ tịch Trần Văn Vĩnh
Phạm vi
  • Tỉnh Đồng Nai

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.