• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 17/12/2018
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 40/2016/NQ - HĐND ngày 09/12/2016 và Nghị quyết số 115/2018/NQ - HĐND ngày 06/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Quy hoạch giao thông vận tải đường bộ tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
Số ký hiệu 144/2018/NQ-HDND Ngày ban hành 07/12/2018
Loại văn bản Nghị quyết Ngày có hiệu lực 17/12/2018
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Giao thông Vận tải
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai Chủ tịch Nguyễn Phú Cường
Phạm vi
  • Tỉnh Đồng Nai

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.