• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/05/2019
Về việc bãi bỏ Quyết định số 11/2008/QĐ-UBND ngày 28/01/2008 của ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quy chế phối hợp thực hiện các hoạt động gắn với nhiệm vụ của Nhà nước giữa các sở, ban, ngành với Liên hiệp hội và các hội thành viên
Số ký hiệu 19/2019/QĐ-UBND Ngày ban hành 24/04/2019
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 15/05/2019
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Chủ tịch Đinh Quốc Thái
Phạm vi
  • Tỉnh Đồng Nai

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.