• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/09/2018
Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định việc quản Iý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước
Số ký hiệu 63/2018/TT-BTC Ngày ban hành 30/07/2018
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 15/09/2018
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tài chính Thứ trưởng Trần Xuân Hà
Thứ trưởng
Thứ Trưởng
Thứ trưởng
Thứ Trưởng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.