• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 08/07/2019
Sửa đổi khoản 3 Điều 2 Quy định về tiếu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 58/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
Số ký hiệu 29/2019/QĐ-UBND Ngày ban hành 25/06/2019
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 08/07/2019
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Chủ tịch Đinh Quốc Thái
Phạm vi
  • Tỉnh Đồng Nai

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.