• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 18/11/2010
  • Ngày hết hiệu lực: 25/09/2019
Ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của trung tâm văn hoá thể thao – học tập cộng đồng xa, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Số ký hiệu 67/2010/QĐ-UBND Ngày ban hành 08/11/2010
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 18/11/2010
Nguồn thu thập CÔNG BÁO Số 79 Ngày 12/11/2010 Ngày đăng công báo 12/11/2010
Ngành
  • Văn hóa Thể thao và Du lịch
Lĩnh vực
  • Thể dục thể thao
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Phó Chủ tịch Huỳnh Thị Nga
Phạm vi
  • Tỉnh Đồng Nai

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.