• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 24/12/2010
  • Ngày hết hiệu lực: 20/12/2016
Ban hành Quy định về bán, cho thuê, cho thuê mua và quản lý sử dụng nhà ở thu nhập thấp tại khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Số ký hiệu 77/2010/QĐ-UBND Ngày ban hành 14/12/2010
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 24/12/2010
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Phó Chủ tịch Ao Văn Thinh
Phạm vi
  • Tỉnh Đồng Nai

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Được sửa đổi, bổ sung bởi QĐ số 41/2012/QĐ-UBND ngày 26/7/2012 Ngày hết hiệu lực 20/12/2016
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.