• Nghị quyết 13/2007/NQ-HĐND

  Về việc thông qua chế độ thu, nộp các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Gia Lai thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh

  24/07/2007

  03/08/2007

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Nghị quyết 05/2007/NQ-HĐND

  Thông qua mức hỗ trợ đối với cán bộ, công chức tăng cường làm cán bộ chủ chốt cấp xã

  05/02/2007

  15/02/2007

 • Nghị quyết 32/2006/NQ-HĐND

  Về việc phê duyệt mức hỗ trợ công tác phí (xăng xe đi địa bàn) cho cán bộ kiểm lâm phụ trách địa bàn xã

  08/12/2006

  ...

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Nghị quyết 37/2006/NQ-HĐND

  Về việc thông qua chế độ thu, nộp các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Gia Lai

  08/12/2006

  ...

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Nghị quyết 24/2006/NQ-HĐND

  Về việc tạm thời bố trí ngân sách để thực hiện nhiệm vụ chi trả lương cho Phó Bí thư cấp ủy chuyên trách xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở (cấp xã)

  10/09/2006

  ...

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Nghị quyết 02/2005/NQ-HĐND

  Về việc quy định chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số tại chỗ của tỉnh học tại các trường ĐH, CĐ và THCN; Tăng mức trợ cấp cho học sinh lớp 4, 5, 6 các trường lớp phổ thông bán trú; Hỗ trợ cho CB, CC, VC đi học và thu hút người có trình độ cao; chính sách đối với cán bộ không chuyên trách xã, thôn, tổ dân phố

  15/07/2005

  ...

  Hết hiệu lực toàn bộ

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.