• Quyết định 25/2010/QĐ-UBND

  Về việc bổ sung đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ đào tạo sau đại học và thu hút người có trình độ cao theo Quyết định số 93/2005/QĐ-UB ngày 04/8/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh

  05/11/2010

  05/11/2010

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 24/2010/QĐ-UBND

  Về việc ban hành Quy định mức trợ cấp cho các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Gia Lai

  02/11/2010

  12/11/2010

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 23/2010/QĐ-UBND

  Về việc bổ sung quy hoạch chung xây dựng thành phố Pleiku đến năm 2020

  28/10/2010

  28/10/2010

 • Quyết định 21/2010/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định về việc tổ chức đào tạo, sát hạch lái xe mô tô 2 bánh hạng A1 đối với người đồng bào dân tộc thiểu số có trình độ học vấn thấp trên địa bàn tỉnh Gia Lai

  14/10/2010

  24/10/2010

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 20/2010/QĐ-UBND

  Về việc ban hành Quy định về giao đất xây dựng nhà ở cho cán bộ, công chức được điều động về tỉnh công tác và người có trình độ cao công tác trên địa bàn tỉnh

  29/09/2010

  09/10/2010

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 19/2010/QĐ-UBND

  Về việc ban hành mức hỗ trợ đối với nhà ở, công trình phụ phục vụ sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân, các loại đất và cây cối hoa màu bị hạn chế sử dụng khi xây dựng các công trình lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Gia Lai

  28/09/2010

  08/10/2010

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 18/2010/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định về điều kiện an toàn kỹ thuật, phạm vi hoạt động đối với phương tiện giao thông thô sơ tham gia giao thông trên đường bộ thuộc địa bàn tỉnh Gia Lai

  20/08/2010

  30/08/2010

 • Chỉ thị 10/2010/CT-UBND

  Về tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh

  12/08/2010

  22/08/2010

 • Quyết định 16/2010/QĐ-UBND

  Về việc quy định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Gia Lai

  29/07/2010

  08/08/2010

 • Chỉ thị 09/2010/CT-UBND

  Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 40/2010/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật

  29/07/2010

  08/08/2010

  Hết hiệu lực toàn bộ

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.