• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 09/06/2004
  • Ngày hết hiệu lực: 03/08/2009
Lịch sử hiệu lực: Chỉ thị 08/2005/CT-UB
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
30/05/2004 Văn bản được ban hành 08/2005/CT-UB
09/06/2004 Văn bản có hiệu lực 08/2005/CT-UB
03/08/2009 Văn bản hết hiệu lực 08/2005/CT-UB
03/08/2009 Bị thay thế 09/2009/CT-UBND
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.