• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 20/01/2005
  • Ngày hết hiệu lực: 30/09/2019
Lịch sử hiệu lực: Chỉ thị 03/2005/CT-UB
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
20/01/2005 Văn bản được ban hành 03/2005/CT-UB
20/01/2005 Văn bản có hiệu lực 03/2005/CT-UB
30/09/2019 Văn bản hết hiệu lực 03/2005/CT-UB
30/09/2019 Bị bãi bỏ 29/2019/QĐ-UBND
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.