This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.
/gialai/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=26448&Keyword="> [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 07/2011/TT-BGTVT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn, khen thưởng và kỷ luật đối với cán bộ đăng kiểm tại các đơn vị đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ ban hành kèm theo Quyết định số 1643/1998/QĐ-BGTVT ngày 6/7/1998, đã được sửa đổi bổ sung theo Quyết định số 3165/2002/QĐ-BGTVT ngày 02/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 06/2011/TT-BGTVT Quy định về bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư liên tịch 05/2011/TTLT-BVHTTDL-BGTVT Quy định về vận chuyển khách du lịch bằng ô tô và cấp biển hiệu cho xe ô tô vận chuyển khách du lịch

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 03/2011/TT-BGTVT Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 07/2010/TT-BGTVT ngày 11/02/2010 của Bộ GTVT "Quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ; lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ; vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng; giới hạn xếp hàng hoá trên phương tiện giao thông đường bộ khi tham gia giao thông trên đường bộ"

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 212/2010/TT-BTC Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 191/2010/TT-BTC Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng hoá đơn vận tải hành khách bằng xe ôtô

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 35/2010/TT-BGTVT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 02/2008/QĐ-BGTVT ngày 31/01/2008 của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải về việc phê duyệt mẫu giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 37/2010/TT-BCA Quy định quy trình đăng ký xe

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 36/2010/TT-BCA Quy định về đăng ký xe

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư liên tịch 129/2010/TTLT-BTC-BGTVT Hướng dẫn thực hiện giá cước vận tải đường bộ và giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 24/2010/TT-BGTVT Quy định về bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 19/2010/TT-BGTVT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2009/TT-BGTVT ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 20/2010/TT-BGTVT Quy định về cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 14/2010/TT-BGTVT Quy định về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 10/2010/TT-BGTVT Quy định về quản lý và bảo trì đường bộ

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị định 34/2010/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị định 27/2010/NĐ-CP Quy định việc huy động các lực lượng Cảnh sát khác và Công an xã phối hợp với Cảnh sát giao thông đường bộ tham gia tuần tra, kiểm soát trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong trường hợp cần thiết

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 07/2010/TT-BGTVT Quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ; lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ; vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng; giới hạn xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ khi tham gia giao thông trên đường bộ

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 05/2010/TT-BGTVT Quy định về tổ chức và hoạt động của trạm thu phí sử dụng đường bộ

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị định 11/2010/NĐ-CP Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị định 109/2009/NĐ-CP Quy định về tín hiệu của xe được quyền ưu tiên

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị định 80/2009/NĐ-CP Quy định xe ô tô của người nước ngoài đăng ký tại nước ngoài có tay lái ở bên phải tham gia giao thông tại Việt Nam

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 22/2009/TT-BGTVT Quy định về thủ tục kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị định 87/2009/NĐ-CP Về vận tải đa phương thức

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị định 91/2009/NĐ-CP Về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 23/2009/TT-BGTVT Quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 24/2009/TT-BGTVT Quy định về cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị định 95/2009/NĐ-CP Quy định niên hạn sử dụng đối với xe ôtô chở hàng và xe ôtô chở người

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 04/2006/QĐ-BGTVT Ban hành Quy định về bảo đảm an toàn giao thông khi thi công công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 06/2009/TT-BCA(C11) Quy định việc cấp, thu hồi đăng ký, biển số các loại phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 12/2009/TT-BCA(C11) Quy định về việc tổ chức cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng của lực lượng Công an nhân dân

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 15/2009/TT-BCA(C11) Quy định về cơ sở đào tạo, tổ chức đào tạo, sát hạch và cấp đổi, thu hồi giấy phép lái xe của lực lượng Công an nhân dân

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 16/2009/TT-BCA(C11) Quy định về việc tổ chức kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe ôtô, xe máy chuyên dùng của lực lượng Công an nhân dân

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 10/2009/TT-BGTVT Về kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 11/2009/TT-BGTVT Quy định điều kiện đối với trung tâm đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 09/2009/TT-BGTVT Quy định về bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 07/2009/TT-BGTVT Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 16/2009/TT-BXD Về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2008/TT-BXD ngày 20/02/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý đường đô thị

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 13/2009/TT-BGTVT Quy định về tốc độ và khoảng cách của xe cơ giới xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 08/2009/TT-BGTVT Hướng dẫn việc sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự để vận chuyển hành khách, hàng hóa

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 •  
    Văn bản hết hiệu lực (1)
   
   
    Văn bản căn cứ (1)
   
   
    Văn bản quy định hết hiệu lực (0)
   
    Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần (0)
   
   
    Văn bản dẫn chiếu (0)
   
   
    Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần (0)
   
    Văn bản bị đình chỉ (0)
   
   
    Văn bản liên quan khác (0)
   
   
    Văn bản đình chỉ (0)
   
    Văn bản bị đình chỉ 1 phần (0)
   
       
    Văn bản đình chỉ 1 phần (0)
   
    Văn bản được bổ sung (0)
   
       
    Văn bản bổ sung (1)
   
    Văn bản được sửa đổi (0)
   
       
    Văn bản sửa đổi (1)
   
   
  This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.