• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 19/11/2020
Về ban hành quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Số ký hiệu 128/2020/NQ-HĐND Ngày ban hành 09/11/2020
Loại văn bản Nghị quyết Ngày có hiệu lực 19/11/2020
Nguồn thu thập Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Kế hoạch và Đầu tư
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai Chủ tịch Châu Ngọc Tuấn
Phạm vi
  • Tỉnh Gia Lai

Thông tin áp dụng

Áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.