• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 30/08/2013
  • Ngày hết hiệu lực: 15/03/2020
Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 5 Thông tư số 12/2010/TT-BKHCN ngày 30 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về quản lý chất lượng, đo lường trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng
Số ký hiệu 15/2013/TT-BKHCN Ngày ban hành 12/07/2013
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 30/08/2013
Nguồn thu thập Công báo số 587 + 588 Ngày đăng công báo 26/09/2013
Ngành
  • Khoa học và công nghệ
Lĩnh vực
  • Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Khoa học và Công nghệ Thứ trưởng Trần Việt Thanh
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.