• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 16/11/2019
Sửa đổi một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành Quy định lập, thẩm định và phê duyệt Kế hoạch ứng phósự cố tràn dầu của các cơ sở, dự ántrên địa bàn tỉnh Gia Lai
Số ký hiệu 35/2019/QĐ-UBND Ngày ban hành 06/11/2019
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 16/11/2019
Nguồn thu thập Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Phó Chủ tịch Đỗ Tiến Đông
Phạm vi
  • Tỉnh Gia Lai

Thông tin áp dụng

Áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.