• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/03/2013
  • Ngày hết hiệu lực: 03/09/2016
Hướng dẫn thực hiện thu điều tiết đối với sản phẩm lọc dầu và hoá dầu tiêu thụ trong nước của Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên lọc hoá dầu Bình Sơn
Số ký hiệu 24/2013/TT-BTC Ngày ban hành 01/03/2013
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 01/03/2013
Nguồn thu thập Công báo số 171+172, năm 2013 Ngày đăng công báo 26/03/2013
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
  • Quản lý thuế, phí và lệ phí
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tài chính Thứ trưởng Vũ Thị Mai
Phạm vi

Thông tin áp dụng

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và áp dụng từ năm tài chính 2012 đến hết năm tài chính 2018. Riêng việc thanh toán phần chênh lệch giữa mức giá trị ưu đãi với mức thuế nhập khẩu cho Công ty Bình Sơn quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư này được thực hiện từ năm 2013 trở đi. 2. Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2012 đến ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, trường hợp Công ty Bình Sơn đã thực hiện xuất bán sản phẩm lọc dầu và sản phẩm hoá dầu, đã thực hiện khai nộp khoản thu điều tiết vào ngân sách nhà nước khác với hướng dẫn tại Thông tư này thì Công ty Bình Sơn khai điều chỉnh lại theo hướng dẫn tại Thông tư này khi thực hiện quyết toán khoản thu điều tiết năm 2012. Không áp dụng quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư này trong năm tài chính 2012.
Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.