• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 03/08/2009
  • Ngày hết hiệu lực: 14/10/2012
UBND TỈNH GIA LAI
Số: 09/2009/CT-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Gia Lai, ngày 24 tháng 7 năm 2009

CHỈ THỊ

Về việc tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh

________________________________

 Thời gian qua, các cấp, các ngành, các địa phương  trong tỉnh đã quán triệt, tổ chức chỉ đạo thực hiện có kết quả Nghị định 47/CP ngày 12/8/1996 của Chính phủ và Thông tư 05/TT-BNV ngày 28/9/1996 của Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; đã vận động nhân dân giao nộp được số lượng lớn vũ khí, vật liệu nổ chế tạo, sử dụng trái phép hoặc rơi rớt sau chiến tranh, góp phần ổn định an ninh, trật tự tại địa phương.

Tuy nhiên, tình trạng buông lỏng quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn diễn ra ở nhiều cơ quan, đơn vị và hiện vẫn còn số lượng lớn vũ khí, bom mìn rơi rớt sau chiến tranh chưa được thu hồi triệt để. Từ năm 2008 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 02 vụ dùng thuốc nổ giải quyết mâu thuẫn, làm bị thương 05 người; xảy ra 10 vụ nổ bom, mìn, đầu đạn do cưa, đục lấy sắt phế liệu, trẻ em chơi nghịch, làm chết 08 người, bị thương 10 người. Đáng chú ý, gần đây xảy ra nhiều vụ bọn tội phạm, số thanh thiếu niên hư hỏng sử dụng vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ gây án rất nghiêm trọng.

Để quản lý chặt chẽ, ngăn chặn tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ gây án và hạn chế đến mức thấp nhất các vụ nổ bom, mìn để lại sau chiến tranh; đồng thời thực hiện Chỉ thị số 902/CT-TTg ngày 25/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới, UBND tỉnh chỉ thị:

1. Nghiêm cấm mọi tổ chức, cá nhân sản xuất, mua bán, trao đổi, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đồ chơi nguy hiểm có tính bạo lực. Cá nhân, cơ quan, tổ chức vi phạm Chỉ thị này và các quy định của pháp luật có liên quan thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

2. Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Thông tin & Truyền thông, Báo Gia Lai, Đài Phát thanh truyền hình tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục phổ biến, tuyên truyền sâu rộng Nghị định 47/CP của Chính phủ về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ để nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành của cán bộ, nhân dân đối với vấn đề này.

3. Công an tỉnh chỉ đạo tổng kiểm tra vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ do lực lượng Công an trang bị hoặc cấp phép cho các cá nhân, tổ chức; tiến hành thu hồi và có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật các trường hợp chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đồ chơi nguy hiểm có tính bạo lực.

Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát địa bàn, phát hiện thu hồi và xử lý nghiêm các đối tượng hình sự, thanh thiếu niên càn quấy mang theo vũ khí thô sơ (kiếm, mã tấu, dao găm), vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đồ chơi nguy hiểm có tính bạo lực khi đi ra đường; tập trung khám phá nhanh, thu hồi triệt để số vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ bọn tội phạm sử dụng để gây án hoặc đang cất dấu.

Chủ động tiếp nhận và phối hợp với cơ quan quân sự xử lý số vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đồ chơi nguy hiểm có tính bạo lực do các cơ quan, tổ chức, cá nhân giao nộp theo quy định của pháp luật.

Quản lý chặt chẽ việc trang bị, cấp phép các loại súng thể thao phục vụ luyện tập, thi đấu tại các đơn vị, các câu lạc bộ, trung tâm huấn luyện thể dục thể thao, trường học…

4. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổng kiểm tra, chấn chỉnh công tác quản lý, trang bị, cấp phép các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trong các đơn vị bộ đội thuộc quyền và trong lực lượng dân quân, tự vệ; tiến hành thu hồi các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ cấp sai đối tượng; thông báo cho lực lượng Công an số vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ do cơ quan quân sự, biên phòng quản lý bị mất cắp, thất lạc để phối hợp truy tìm; tổ chức rà phá, tiếp nhận, quản lý, tiêu hủy theo thẩm quyền các loại vũ khí quân dụng, bom, mìn, lựu đạn do tổ chức, nhân dân phát hiện, giao nộp.

5. Sở Công thương phối hợp với lực lượng Công an, Quân đội, các ngành liên quan và UBND huyện, thị xã, thành phố kiểm tra, quản lý chặt chẽ việc xuất khẩu, nhập khẩu, cung ứng, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trong các cơ sở, doanh nghiệp; thông báo kịp thời cho cơ quan Công an số vật liệu nổ công nghiệp bị thất thoát để tổ chức truy tìm, thu hồi, không để rơi vào tay bọn tội phạm.

6. UBND huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra, quản lý, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ sử dụng trái phép trên địa bàn quản lý. Tập trung triển khai công tác vận động, khuyến khích nhân dân cung cấp thông tin, giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ sử dụng trái phép hoặc còn rơi rớt sau chiến tranh. Những nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số thường chế tạo, sử dụng súng tự tạo để săn bắn thú rừng, thì khi vận động thu hồi, cần có giải thích cụ thể và có chính sách hỗ trợ về kinh tế để tạo điều kiện cho đồng bào ổn định cuộc sống.

7. Yêu cầu các sở, ban, ngành, tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị vũ trang thuộc tỉnh và đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp Trung ương đứng chân trên địa bàn tỉnh tổ chức kê khai, đăng ký và có biện pháp quản lý chặt chẽ các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ được trang bị; tiến hành giao nộp số vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ sử dụng trái phép hoặc đã được cấp phép nhưng không còn nhu cầu sử dụng.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể tỉnh phối hợp tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân giao nộp cho cơ quan chức năng các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ không được phép tang trữ, sử dụng; cam kết không sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đồ chơi nguy hiểm có tính bạo lực trái với quy định của pháp luật.

9. Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị này. Giao Giám đốc Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh và Giám đốc Sở Công thương hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này; định kỳ 6 tháng, hàng năm báo cáo UBND tỉnh.

Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Chỉ thị số 08/2005/CT-UB ngày 30/5/2005 của UBND tỉnh V/v thu hồi, vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ./.

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Phạm Thế Dũng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.