• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 16/07/2018
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 19/2018/QĐ-UBND
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
06/07/2018 Văn bản được ban hành 19/2018/QĐ-UBND
16/07/2018 Văn bản có hiệu lực 19/2018/QĐ-UBND
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.