• Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2019
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 37/2018/QĐ-UBND
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
04/12/2018 Văn bản được ban hành 37/2018/QĐ-UBND
01/01/2019 Văn bản có hiệu lực 37/2018/QĐ-UBND
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.