• Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/11/2020
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 29/2020/QĐ-UBND
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
15/10/2020 Văn bản được ban hành 29/2020/QĐ-UBND
01/11/2020 Văn bản có hiệu lực 29/2020/QĐ-UBND
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.