• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 10/03/2020
Bãi bỏ Nghị quyết số 25/2016/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang
Số ký hiệu 07/2020/NQ-HĐND Ngày ban hành 28/02/2020
Loại văn bản Nghị quyết Ngày có hiệu lực 10/03/2020
Nguồn thu thập bản chính Ngày đăng công báo ...
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Giang Chủ tịch Thào Hồng Sơn
Phạm vi
  • Tỉnh Hà Giang

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.