• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/08/2020
Quy định nội dung chi, mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Hà Giang
Số ký hiệu 19/2020/NQ-HĐND Ngày ban hành 10/07/2020
Loại văn bản Nghị quyết Ngày có hiệu lực 01/08/2020
Nguồn thu thập bản chính Ngày đăng công báo ...
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Giang Chủ tịch Thào Hồng Sơn
Phạm vi
  • Tỉnh Hà Giang

Thông tin áp dụng

a) Tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động khuyến nông và chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. b) Cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động khuyến nông.
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.