• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 08/11/2018
Lịch sử hiệu lực: Nghị quyết Số: 10/2018/NQ-HĐND
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
29/10/2018 Văn bản được ban hành Số: 10/2018/NQ-HĐND
08/11/2018 Văn bản có hiệu lực Số: 10/2018/NQ-HĐND
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.