• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017
Lịch sử hiệu lực: Quyết định Số: 32/2016/QĐ-UBND
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
01/11/2016 Văn bản được ban hành Số: 32/2016/QĐ-UBND
01/01/2017 Văn bản có hiệu lực Số: 32/2016/QĐ-UBND
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.