• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 11/11/2009
Lịch sử hiệu lực: Chỉ thị 24/2009/CT-UBND
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
11/11/2009 Văn bản được ban hành 24/2009/CT-UBND
11/11/2009 Văn bản có hiệu lực 24/2009/CT-UBND
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.