• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 10/09/2019
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 36/2019/QĐ-UBND
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
29/08/2019 Văn bản được ban hành 36/2019/QĐ-UBND
10/09/2019 Văn bản có hiệu lực 36/2019/QĐ-UBND
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.