• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 21/07/2018
NGHỊ QUYẾT Về việc chấp thuận thu hồi đất để thực hiện các dự án, công trình phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng; cho phép chuyển mục đích sử đụng dất trồng lúa để thực hiện các dự án công trình phát sinh năm 2018
Số ký hiệu Số: 06/2018/NQ-HĐND Ngày ban hành 11/07/2018
Loại văn bản Nghị quyết Ngày có hiệu lực 21/07/2018
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Hội đồng Nhân dân tỉnh Hải Dương Chủ tịch Nguyễn Mạnh Hiển
Phạm vi
  • Tỉnh Hải Dương

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.