• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 20/08/2018
QUYÉT ĐỊNH Mức hỗ trợ dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo và hỗ trợ công tác quản lý về giảm nghèo ở cấp xã giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Hải Dương
Số ký hiệu Số: 17/2018/QĐ-UBND Ngày ban hành 03/08/2018
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 20/08/2018
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương Chủ tịch Nguyễn Dương Thái
Phạm vi
  • Tỉnh Hải Dương

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.