• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 20/01/2019
QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định về quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; chế độ đối vói nguôi chua thành niên, nguòi tự nguyện cai nghiện ma túy tại các cơ sở cai nghiện ma túy công lập; tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tính Hải Duong
Số ký hiệu Số: 01/2019/QĐ-UBND Ngày ban hành 10/01/2019
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 20/01/2019
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương Chủ tịch Nguyễn Dương Thái
Phạm vi
  • Tỉnh Hải Dương

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.