• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 05/01/2019
QUYẾT ĐỊNH Quy định tiêu chuẩn, định mức diện tích chuyên dùng và phân cấp thẩm quyền ban hành định mức diện tích công trình sự nghiệp khác của các cơ chức, đơn vị thuộc phạm vi quân lý của tỉnh Hải Dương
Số ký hiệu 41/2018/QĐ-UBND Ngày ban hành 24/12/2018
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 05/01/2019
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương Chủ tịch Nguyễn Dương Thái
Phạm vi
  • Tỉnh Hải Dương

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.