• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 05/11/2019
QUYẾT ĐỊNH Về việc bãi bỏ một số điều, khoản của Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Hải Dương trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập ban hành kèm theo Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND ngày 29 thảng 6 năm 2017 Của ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương
Số ký hiệu 46/2019/QĐ-UBND Ngày ban hành 24/10/2019
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 05/11/2019
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương Chủ tịch Nguyễn Dương Thái
Phạm vi
  • Tỉnh Hải Dương

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.