• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 10/01/2020
QUYẾT ĐỊNH Ban hành quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nưóc đối với một số cơ sở đầu tư, kỉnh doanh ngành, nghề có điều kiện về an ninh, trật tự; cá nhân, tổ chức hoạt động hụi, họ, biêu, phưòng phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh với hành vi cho vay lãi nặng trên địa bàn tỉnh Hải Duơng
Số ký hiệu 57/2019/QĐ-UBND Ngày ban hành 30/12/2019
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 10/01/2020
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương Chủ tịch Nguyễn Dương Thái
Phạm vi
  • Tỉnh Hải Dương

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.