• Nghị quyết 25/2017/NQ-HĐND

  Quyết định phân cấp nguồn thu tiền chậm nộp cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương

  08/12/2018

  19/12/2018

 • Quyết định 27/2018/QĐ-UBND

  V/v ban hành Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Hải Phòng

  14/09/2018

  01/10/2018

 • Quyết định 18/2018/QĐ-UBND

  Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý thu ngân sách nhà nước đối với hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng

  11/06/2018

  20/06/2018

 • Quyết định 17/2018/QĐ-UBND

  Quyết định sửa đổi một số điều Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, phó các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Nội vụ; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Nội vụ thuộc UBND quận, huyện tại thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 2958/2016/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 của UBND thành phố

  08/06/2018

  20/06/2018

 • Quyết định 16/2018/QĐ-UBND

  Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung về tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 1324/2016/QĐ-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố

  08/06/2018

  20/06/2018

 • Quyết định 15/2018/QĐ-UBND

  Quyết định ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn thành phố Hải Phòng

  08/06/2018

  20/06/2018

 • Quyết định 13/2018/QĐ-UBND

  Quyết định về giá dịch vụ mai táng, cải táng, sử dụng bể mộ trí tại Nghĩa trang nhân dân đảo Cát Hải

  13/04/2018

  25/04/2018

 • Quyết định 12/2018/QĐ-UBND

  Quyết định Về giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải y tế nguy hại của Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng

  05/04/2018

  15/04/2018

 • Quyết định 11/2018/QĐ-UBND

  Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 2882/2016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố

  19/03/2018

  30/03/2018

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.