• Quyết định 19/2020/QĐ-UBND

  Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

  03/08/2020

  15/08/2020

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 18/2020/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định tổ chức giao thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng

  28/07/2020

  10/08/2020

  Chưa có hiệu lực

 • Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND

  Về việc điều chỉnh giảm mức thu, nộp một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố trên địa bàn thành phố Hải Phòng trong thời gian chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

  22/07/2020

  01/08/2020

 • Quyết định 17/2020/QĐ-UBND

  Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức, hoạt động và quản lý sử dụng Quỹ Phòng, chống thiên tai thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 1664/QĐ-UBND ngày 15/8/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố

  08/07/2020

  20/07/2020

 • Quyết định 16/2020/QĐ-UBND

  Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND ngày 18/3/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định mức hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn thành phố Hải Phòng

  08/07/2020

  25/07/2020

 • Quyết định 14/2020/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 17/11/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố

  17/06/2020

  01/07/2020

 • Quyết định 13/2020/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội; Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân các quận, huyện tại thành phố Hải Phòng

  12/06/2020

  22/06/2020

 • Quyết định 11/2020/QĐ-UBND

  Về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất hàng năm áp dụng trên địa bàn thành phố Hải Phòng

  21/05/2020

  01/06/2020

 • Quyết định 10/2020/QĐ-UBND

  Về số lượng và bố trí các chức vụ, chức danh cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hải Phòng

  04/05/2020

  15/05/2020

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.