• Nghị quyết 20/2019/NQ-HĐND

  Quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã và Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" trên địa bàn thành phố Hải Phòng

  19/07/2019

  01/08/2019

 • Nghị quyết 26/2019/NQ-HĐND

  Quy định mức hỗ trợ kinh phí thủy lợi nội đồng trên địa bàn thành phố Hải Phòng

  19/07/2019

  01/08/2019

 • Nghị quyết 18/2019/NQ-HĐND

  Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định tại Nghị quyết số 152/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của Hội đồng nhân dân thành phố về Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ điều tiết các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2017

  19/07/2019

  01/08/2019

 • Nghị quyết 27/2019/NQ-HĐND

  Về cơ chế, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thành phố Hải Phòng chịu tác động trực tiếp trong quá trình sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế

  19/07/2019

  01/08/2019

 • Nghị quyết 32/2018/NQ-HĐND

  Về cơ chế, chính sách hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở đối với hộ gia đình người có công với cách mạng có khó khăn về nhà ở trên địa bàn thành phố Hải Phòng

  10/12/2018

  01/01/2019

 • Nghị quyết 42/2018/NQ-HĐND

  Thông qua Đề án phát triển giao thông vận tải nhằm giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường trên đảo Cát Bà đến năm 2025

  10/12/2018

  01/01/2019

 • Nghị quyết 43/2018/NQ-HĐND

  Về việc đặt tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hải Phòng

  10/12/2018

  01/01/2019

 • Nghị quyết 45/2018/NQ-HĐND

  Về việc quy định một số loại phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hải Phòng

  10/12/2018

  01/01/2019

 • Nghị quyết 37/2018/NQ-HĐND

  Quy định mức chi bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố Hải Phòng

  10/12/2018

  01/01/2019

 • Nghị quyết 07/2018/NQ-HĐND

  Quy định mức học phí năm học 2018-2019 đối với các trường công lập (giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên) trên địa bàn thành phố

  12/07/2018

  01/08/2018

  Hết hiệu lực toàn bộ

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.