• Quyết định 51/2019/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định về tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn thành phố Hải Phòng

  25/12/2019

  10/01/2020

 • Quyết định 50/2019/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định đơn giá cây trồng, vật nuôi là thủy sản, chi phí đầu tư trên đất và mặt nước nuôi trồng thủy sản phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng

  18/12/2019

  01/01/2020

 • Quyết định 48/2019/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố Hải Phòng

  18/12/2019

  01/01/2020

 • Quyết định 47/2019/QĐ-UBND

  Về việc ban hành Quy định xét, tặng danh hiệu "Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn tiêu biểu" thành phố Hải Phòng

  16/12/2019

  26/12/2019

 • Quyết định 46/2019/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn thành phố Hải Phòng

  13/12/2019

  01/01/2020

 • Quyết định 45/2019/QĐ-UBND

  Ban hành Đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn thành phố Hải Phòng

  13/12/2019

  23/12/2019

 • Nghị quyết 53/2019/NQ-HĐND

  Về nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội và một số chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2020-2025

  09/12/2019

  01/01/2020

 • Nghị quyết 54/2019/NQ-HĐND

  Về chính sách hỗ trợ học phí cho học sinh từ bậc học mầm non đến trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng

  09/12/2019

  01/07/2020

  Chưa có hiệu lực

 • Nghị quyết 52/2019/NQ-HĐND

  Về cơ chế, chính sách hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở đối với hộ nghèo trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2020-2025

  09/12/2019

  01/01/2020

 • Quyết định 43/2019/QĐ-UBND

  Quy định giá cho thuê hạ tầng kỹ thuật ngầm hóa cáp ngoại vi viễn thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng

  25/11/2019

  10/12/2019

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.