• Nghị quyết 04/2021/NQ-HĐND

  Quy định một số mức hỗ trợ thực hiện Nghị định 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ về chính sách phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn thành phố Hải Phòng

  12/08/2021

  22/08/2021

 • Nghị quyết 05/2021/NQ-HĐND

  Quy định hỗ trợ thực hiện tháo dỡ các cơ sở nuôi trồng thủy sản trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà, huyện Cát Hải

  12/08/2021

  22/08/2021

 • Nghị quyết 06/2021/NQ-HĐND

  Sửa đổi khoản 4 Điều 1 Nghị quyết số 148/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của HĐND thành phố về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển Hải Phòng

  12/08/2021

  22/08/2021

 • Nghị quyết 03/2021/NQ-HĐND

  Quy định mức học phí năm học 2021-2022 đối với các trường công lập (giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên) trên địa bàn thành phố Hải Phòng

  12/08/2021

  22/08/2021

 • Nghị quyết 02/2021/NQ-HĐND

  Quy định mức học phí năm học 2021-2022 đối với các trường đại học, cao đẳng, trung cấp công lập thuộc thành phố Hải Phòng quản lý

  12/08/2021

  22/08/2021

 • Nghị quyết 13/2020/NQ-HĐND

  Quy định chính sách hỗ trợ hệ thống giám sát tàu cá cho ngư dân thành phố Hải Phòng

  22/12/2020

  01/01/2020

 • Nghị quyết 09/2020/NQ-HĐND

  Quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn thành phố Hải Phòng

  22/12/2020

  01/01/2021

 • Nghị quyết 08/2020/NQ-HĐND

  Quy định mức chi bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các quận, huyện trên địa bàn thành phố Hải Phòng

  22/12/2020

  01/01/2021

 • Nghị quyết 14/2020/NQ-HĐND

  Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân thành phố ban hành

  22/12/2020

  01/01/2021

 • Nghị quyết 10/2020/NQ-HĐND

  Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 152/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của Hội đồng nhân dân thành phố quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ điều tiết các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2017

  22/12/2020

  01/01/2021

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.