• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 10/02/2017
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 332/2016/TT-BTC
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
26/12/2016 Văn bản được ban hành 332/2016/TT-BTC
10/02/2017 Văn bản có hiệu lực 332/2016/TT-BTC
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.