• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 15/01/2011
  • Ngày hết hiệu lực: 01/07/2016
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 20/2010/TT-BTP
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
30/11/2010 Văn bản được ban hành 20/2010/TT-BTP
15/01/2011 Văn bản có hiệu lực 20/2010/TT-BTP
01/07/2016 Văn bản hết hiệu lực 20/2010/TT-BTP
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.