• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 10/06/2011
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 71/2010/TT-BNNPTNT
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
10/12/2010 Văn bản được ban hành 71/2010/TT-BNNPTNT
10/06/2011 Văn bản có hiệu lực 71/2010/TT-BNNPTNT
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.