• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 12/08/2015
Lịch sử hiệu lực: Thông tư liên tịch 02/2015/TTLT-BNG-BNV
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
28/06/2015 Văn bản được ban hành 02/2015/TTLT-BNG-BNV
12/08/2015 Văn bản có hiệu lực 02/2015/TTLT-BNG-BNV
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.