• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 24/02/2010
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 55/2009/TT-BNNPTNT
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
28/08/2009 Văn bản được ban hành 55/2009/TT-BNNPTNT
24/02/2010 Văn bản có hiệu lực 55/2009/TT-BNNPTNT
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.