• Hiệu lực: Còn hiệu lực
Lịch sử hiệu lực: Nghị quyết 21-NQ/HĐND
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
09/04/1985 Văn bản được ban hành 21-NQ/HĐND
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.