• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 14/01/2000
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 63/QĐ-UB
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
14/01/2000 Văn bản được ban hành 63/QĐ-UB
14/01/2000 Văn bản có hiệu lực 63/QĐ-UB
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.