• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 30/11/2015
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 35/2015/TT-BNNPTNT
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
14/10/2015 Văn bản được ban hành 35/2015/TT-BNNPTNT
30/11/2015 Văn bản có hiệu lực 35/2015/TT-BNNPTNT
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.