Sign In

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng Nhân dân Thành phố Hải Phòng khóa 8 kỳ họp thứ 12

____________________

Ngày 09/4/1985, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hải Phòng khóa 8 đã họp kỳ thứ 12 để kiểm điểm hoạt động của Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân Thành phố khóa 8 trong nhiệm kỳ 4 năm qua (tháng 4/1981-4/1985); nghe Ủy ban Nhân dân Thành phố báo cáo về kết quả thực hiện nhiêm vụ quý I, bàn nhiệm vụ quý II/1985 của thành phố và bàn chỉ đạo cuộc bầu cử Hội đồng Nhân dân Thành phố khóa 9 sắp tới .

Hội đồng Nhân dân thành phố đã thảo luận và quyết nghị :

1. Hội đồng Nhân dân Thành phố hoàn toàn nhất trí bản báo cáo của Ủy ban Nhân dân Thành phố về kiểm điểm hoạt động của Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân Thành phố khóa 8. Hội đồng Nhân dân khẳng định trong nhiệm kỳ qua, dưới ánh sáng các nghị quyết Trung ương Đảng, được sự lãnh đạo chặt chẽ của Hội đồng Nhà nước, Hội đồng Bộ trưởng trực tiếp là sự lãnh đạo của Thành ủy Hải Phòng; Hội đồng Nhân dân Thành phố và Ủy ban Nhân dân Thành phố đã tổ chức chỉ đạo thực hiện phương hướng mục tiêu kinh tế - xã hội do đại hội đảng bộ lần thứ 8 đề ra, động viên cao độ tinh thần làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa của quân dân thành phố khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Thành phố, phấn đấu giành thắng lợi to lớn, tương đối toàn diện trên các lĩnh vực hoạt động kinh tế - xã hội; tăng cường củng cố chính quyền và công tác quốc phòng, an ninh; làm biến đổi nhanh chóng bộ mặt thành phố, từng bước ổn định và cải thiện đời sống nhân dân.

Vui mừng phấn khởi với những thành tích và thắng lợi đã đạt được, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân Thành phố cũng đã tự phê bình những thiếu sót, khuyết điểm trong công tác chỉ đạo, rút ra những kinh nghiệm bổ ích để Hội đồng Nhân dân Thành phố khóa 9 sắp tới tham khảo vận dụng, nhằm thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân mà luật tổ chức HĐND và UBND đã qui định, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tiếp tục động viên quân và dân Thành phố phấn khởi tiến lên thực hiện thắng lợi toàn bộ các mục tiêu kinh tế - xã hội do Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 8 và các nghị quyết của Thành ủy đã đề ra, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp xây dựng và bảo vệ thành phố.

2.Hội đồng Nhân dân Thành phố hoàn toàn nhất trí và thông qua báo cáo của Ủy ban Nhân dân Thành phố về kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch quý I/1985 và những nhiệm vụ công tác chủ yếu trong quý II/1985 nhằm thực hiện thắng lợi kế hoạch nhà nước 6 tháng đầu năm và cả năm 1985 của Thành phố.

Hội đồng Nhân dân Thành phố biểu dương sự cố gắng của các nghành, các cấp, các đơn vị trong điều kiện mất cân đối về vật tư, tiền vốn, đã sớm phát động phong trào cách mạng của quần chúng hướng vào nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, ra sức khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ; nhiều mặt hoạt động đang chuyển biến tốt, nhất là sản xuất nông nghiệp, xây dựng các công trình trọng điểm, triển khai liên kết kinh tế, đẩy mạnh các hoạt động phục vụ yêu cầu vật chất và tinh thần cho kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm; tích cực tăng cường công tác quốc phòng, an ninh và chống tệ nạn xã hội.

Hội đồng Nhân dân Thành phố kêu gọi quân dân thành phố hãy phát huy kết quả trên đây, ra sức đẩy mạnh phong trào thi đua sôi nổi và đều khắp, phấn đấu nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả với tốc độ nhanh, đồng đều và vững chắc trên tất cả các lĩnh vực hoạt động, góp phần hoàn thành thắng lợi kế hoạch nhà nước 6 tháng đầu năm và cả năm 1985 của thành phố để thiết thực chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 1985 đặc biệt là kỷ niệm 30 năm ngày giải phóng Hải Phòng và 40 năm thành lập nước cộng hòa XHCN Việt Nam.

Trước mắt, tập trung chỉ đạo chăm bón và phòng trừ sâu bệnh cho lúa chiêm xuân, cung ứng đủ, kịp thời phân bón thuốc trừ sâu, đặc biệt quan tâm vùng cao sản và bón chống lỏi để đạt năng suất cao, chỉ đạo đẩy mạnh trồng rau mầu, cây công nghiệp xuất khẩu, phát triển đàn lợn, phát triển kinh tế gia đình theo quy hoạch và kế hoạch.

Chỉ đạo thu hoạch và hoàn thành nghĩa vụ lương thực vụ chiêm nhanh gọn, chuẩn bị tốt cho sản xuất vụ mùa.

Tập trung chỉ đạo sản xuất công nghiệp, thủ công nghiệp. Tiếp tục triển khai ký kết hợp đồng sản xuất, vận chuyển, tiêu thụ sản phẩm, nhằm đẩy mạnh sản xuất hàng tiêu dung và xuất khẩu, khai thác thủy sản, sản xuất vật liệu xây dựng, tổng kết công nghiệp 10 năm, xây dựng chiến lược phát triển công nghiệp đến năm 2005; đi đôi triển khai thực hiện các nghị quyết của hội đồng bộ trưởng về cải tiến quản lý công nghiệp quốc doanh và cải tiến quản lý xây dựng cơ bản.

Chỉ đạo hoàn thành dứt điểm các công trình trọng điểm chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày giải phóng Hải Phòng, đồng thời triển khai xây dựng nhà ở, công trình ở phường, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào ngói hóa và xây dựng các công trình trọng điểm năm 1985 đã được Hội đồng Nhân dân thành phố xác định trong kỳ họp đầu năm.

Thực hiện tốt nhiệm vụ vận tải phục vụ sản xuất, xây dựng đời sống. Nâng cao chất lượng bưu chính -  điện chính.

Tăng cường công tác liên kết kinh tế, đẩy mạnh thu mua, nắm tiền , nắm hàng; tiếp tục triển khai công tác sắp xếp tiểu thương, cải tạo và quản lý thị trường; bảo đảm tốt việc cung cấp điện, nước cho sản xuất và sinh hoạt, bảo đảm cung cấp đủ các mặt hàng định lượng cho công nhân viên chức, lực lượng vũ trang, nhất là lương thực, chất đốt, thịt lợn, rau. Giải quyết tốt đời sống một số hộ khó khăn lúc giáp hạt ở ngoại thành.

Triển khai mạnh mẽ các hoạt động tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 1985 trước mắt kỷ niệm 10 năm ngày giải phóng Miền Nam, ngày Quốc tế lao động, ngày Chiến thắng phát xít Đức và kỷ niệm 30 năm giải phóng Hải Phòng.

Hoàn thành tốt năm học 1984-1985; tiếp tục triển khai phong trào vệ sinh phòng bệnh, phòng chống dịch mùa hè; đẩy mạnh cuộc vận động sinh đẻ có kế hoạch, cuộc vận động chống tệ nạn xã hội. Đẩy mạnh công tác trật tự an ninh.

Tiếp tục cuộc vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ sử dụng trái phép. Kết hợp chặt chẽ giữa các lực lượng vũ trang và công an nhân dân, làm chuyển biến tốt hơn nữa tình hình bảo vệ an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội. Tăng cường công tác quản lý kinh tế tài chính, công tác kiểm tra, thanh tra trên tất cả các lĩnh vực hoạt động kinh tế - xã hội.

3. Ngày 21/4/1985 tới là ngày bầu cử của Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương được tiến hành thống nhất trong cả nước.

Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, công tác chuẩn bị cho việc bầu cử đã được các cấp, các nghành, các đoàn thể tăng cường kết phối hợp, tiến hành tốt các bước theo dung luật định. Hội đồng Nhân dân thành phố kêu gọi cử tri của thành phố hãy phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ, hăng hái đi bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân, bảo đảm trật tự và an toàn; làm cho ngày bầu cử trở thành ngày hội lớn của toàn dân./. 

HĐND thành phố Hải Phòng

quyền chủ tịch

(Đã ký)

 

Cao Văn